Goed idee, wij helpen mee!!

HELP GAMBIA HELPEN

Onderwijs volgens is het recht van ieder kind. Help Gambia Helpen!

Help Gambia Helpen

Stichting Help Gambia Helpen

Tien jaren (2008)  geleden zijn Annemiek en Gerrit  op vakantie geweest naar Gambia. Na een aantal dagen in de zon, wilden zij iets van het land zien en kregen zij contact met Mafaal Saidy, die werkzaam was in het hotel, waar zij logeerden. Met Mafaal zijn zij op stap gegaan en hebben het mooie, vriendelijke, maar vooral STRAATARME Gambia ontdekt.

Mafaal liet hen  een school zien en zo kwamen Gerrit en Anniemiek op de Mamour Secca school terecht in Old Jeswang, een kleine plaats aan de kust. Er zaten 46 kinderen op de school en er waren drie leerkrachten en een hoofdmeester. De armoede die ze daar zagen was verschrikkelijk, er was helemaal niets! Het gebouw zag er slecht uit, de wc was smerig, er waren geen leer- of speelmiddelen en de inventaris van de school bestond niet. Er werd voor Annemiek en Gerrit gezongen en gedanst. Annemiek en Gerrit voelden zich daar gelijk op hun plaats. Ze waren diep onder de indruk van de armoede en de hoge nood. Ze besloten om de school te gaan helpen.

Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Thuis gekomen hebben zij per omgaande een koffer met snel gekochte schoolspullen verstuurd, zodat er alvast een beetje licht in de duisternis zou komen op deze school in Gambia. Zij zijn fondsen gaan werven voor financiële ondersteuning en hebben samen met de hoofdmeester van de school in Gambia een plan gemaakt ter verbetering van het broodnodige onderwijs en de noodzakelijke middelen daarvoor. Voor enkele schoolkinderen, waarvoor geen schoolgeld kon worden betaald, hebben Annemiek en Gerrit sponsors weten te vinden. Er zijn sponsoren nodig voor meer kinderen. U kunt hierbij helpen!

School inventaris

In 2008 werden in Voorschoten (Zuid-Holland) alle scholen opnieuw ingericht en dat was voor de stichting DE kans om de oude inventaris in te zamelen voor de school in Gambia.

Vele uren zijn doorgebracht om alles uit te zoeken, te demonteren en te verhuizen naar een opslagplaats. Snel was een een grote zeecontainer gevuld met schoolspullen en meubilair. Daarbij kunt u denken aan tafeltjes, stoelen, schriften, schrijfblokken, tekenpapier, gummetjes, (de vol geschreven schriften worden door de kinderen in Gambia soms wel drie keren uitgegumd om opnieuw te kunnen gebruiken), schoolborden, krijtjes, wissers, linialen, rekenboekjes, enz. Alles wat op een basisschool kan worden gebruikt om kinderen  te leren rekenen, schrijven, lezen, en speelgoed om kind te kunnen zijn. 

Dankzij een gulle gever kon de container snel worden verscheept  en zijn Annemiek en Gerrit,  op eigen kosten er achteraan gegaan, om in Gambia alles weer in ontvangst te nemen en bij de school af te leveren. De hoofdmeester, de leerkrachten, de kinderen, niemand kon geloven wat er allemaal uit de container tevoorschijn kwam. Het hele dorp liep uit om te kijken wat er gebeurde. Wat een prachtig feest! En wat een rijkdom.  De afgedankte spullen uit Nederland waren en zijn in Gambia meer dan welkom. Ze hadden immers helemaal niets. Nu hebben ze stoelen en tafels, schoolborden en schriften, maar nog lang niet genoeg.

Later vertelde Men Jallow, de hoofdmeester, net voordat Annemiek en Gerrit zijn school bezochten, hij van plan was geweest om de school te sluiten. Hij wist  niet meer hoe hij het hoofd boven water moest houden. De volgende dag stonden Annemiek en Gerrit opeens op de stoep van zijn armoedige schooltje. Het heeft zo moeten zijn.

Als hij de school had gesloten, zou dit hebben betekend, dat zijn kinderen hun dagen opnieuw op straat zouden moeten doorbrengen, want hun ouders zijn de hele dag bezig om ergens wat geld te verdienen om ze iets te eten te kunnen geven.  

In de jaren daarna,  hebben Annemiek en Gerrit veel kunnen regelen. Er  zijn nieuwe toiletten gemaakt, de school is gerepareerd en geverfd, er zijn drie kleuterlokalen bij gebouwd, de school heeft stroom en schoon water  gekregen. Zelfs gerepareerde tweedehands computers konden worden uitgedeeld. Het  buitenplein is aangepast en veilig gemaakt voor de kinderen. Er is veel meer nodig, maar dit was een goed begin.

In de loop der jaren zijn er meer leerlingen bijgekomen en op dit ogenblik (juni 2018)  zitten er 155 kinderen op de school en zijn er 12 gecertificeerde leerkrachten aangesteld, plus een schoolbestuur.

Annemiek en Gerrit doen deze vrijwillige activiteiten niet alleen. Mafaal die al vanaf het begin bij de school is betrokken, zet zich in  voor de stichting en is de steun en  toeverlaat van de Stichting Help Gambia Helpen ter plekke. 

De  school is te klein geworden en wanneer de leerkrachten les willen geven aan de bovenbouw, moet er een etage op de huidige school worden gebouwd. Er is opnieuw schoolmeubilair nodig!! Op dit moment is het bouwproces in volle gang. Dit gaat op zijn Afrikaans en heeft veel tijd nodig.  Een verbouwing in Gambia gaat anders in zijn werk, dan in Nederland. Al  het werk wordt met de hand gedaan, ook de stenen worden zelf met de hand gemaakt en Gambianen leven bij de dag, dus voor vandaag kopen zij een zak zand en als het morgen op is, gaan ze een volgende zak de volgende dag  ophalen.  Er worden niet tien zakken tegelijk gekocht, zodat ze direct kunnen doorgaan. Voor het regenseizoen in juli moet het dak erop zitten! Dat wordt flink doorwerken!

De stichting  hoopt, dat aan het eind van dit jaar (2018), de school klaar is. Annemiek en Gerrit zullen opnieuw naar Gambia reizen om de inkomsten en uitgaven te controleren, want  als kleine stichting moet men zeker weten, dat het met veel moeite ingezamelde geld, goed wordt besteed.

De Stichting heeft ondertussen een tweede project. Sinds drie jaren helpt de stichting een kleine kliniek in Kwinella, een arm ziekenhuis in het binnenland. De gezondheidszorg in Gambia is ronduit slecht. De overheid doet weinig tot niets en de ziekenhuizen moeten zelf zorgen voor materialen en geneesmiddelen. De overheid zet alleen een gebouwtje neer en betaalt iets voor personeel.

In dit ziekenhuisje is een kraamkliniek (kamertje) gevestigd,  waar veel bevallingen plaatsvinden. Moeders en kinderen komen  hier voor controles en inentingen. Een eenvoudig consultatiebureau. De babysterfte is in Gambia hoog, bijna iedere vrouw heeft een baby verloren, door slechte voeding, malaria en ondervoeding en slechte leefomstandigheden. Veel baby’s hebben een te laag geboortegewicht.

Daarnaast komen er veel ouderen voor een consult langs. De meesten worden met lege handen teruggestuurd naar hun dorp. Eenvoudige pijnstillers zijn niet voor handen, er zijn geen brillen, bloeddrukmeters zijn er niet en andere duurdere medicatie al helemaal niet. Er bestaat grote behoefte aan verbandmiddelen. Ze hebben geen ECG apparaat om een infarct te kunnen vaststellen, evenmin defibrillators. Overal is gebrek aan.

Calamiteiten kan dit ziekenhuis niet aan,  want het beschikt niet over een eigen arts. De dichtstbijzijnde arts werkt in een ziekenhuis 75 km verderop. Alleen voor beperkte eerste hulp hulp kan men terecht in de kliniek van Kwinella.

Er zijn te weinig medicijnen en verbandmiddelen en er is nauwelijks inventaris. De kliniek is heel belangrijk voor 19 dorpen in de directe omgeving. Deze dorpen worden, zo mogelijk, iedere maand bezocht door de staf. Er is wel een klein laboratorium waar eenvoudige  bloed- en urineonderzoeken kunnen worden  gedaan. Ook beschikt men over een oude aftandse ambulance. 

Er wordt hulp verleend aan malaria patiënten. Malaria komt in Gambia veel voor. Kinderen en mensen sterven onnodig aan malaria, omdat de medicatie niet beschikbaar is en er ook geen klamboes zijn om kinderen en volwassenen bescherming te bieden tegen de malaria mug.

De stichting heeft in het ziekenhuis een watervoorziening kunnen aanleggen door middel  van een nieuwe pomp op zonne-energie en er is echt sanitair voor het gebouw geïnstalleerd. Sinds kort is er 24 uur per dag  stroom. De plafonds zijn eindelijk vernieuwd, zodat er geen vleermuizen (met gevaar voor rabiës!)  naar binnen kunnen vliegen. Tevens zijn er diverse ruimtes betegeld, zodat de hygiene daar beter is geworden.

Er is naar dit ziekenhuis een container met hulpmiddelen en inventaris verstuurd. Een aantal patiënten kan nu op ziekenhuisbedden liggen en vrouwen kunnen bevallen op een verlostafel. Maar simpele bloeddrukmeters, gynaecologische hulpmiddelen, veel medicatie, het is niet voor handen. Hier is dringend behoefte aan! Denk ook aan rolstoelen, rollators, po’s, krukken, lakens, steunen, hygiënische overtrekken voor de matrassen, handdoeken, klamboes, verbandmiddelen, pijnstillers, penicilline, vaccinaties, insuline, bloedsuiker meters, luiermateriaal voor kinderen en volwassenen, (aangebroken) kraampakketten, oude brillen (maakt niet uit of het leesbrillen zijn of brillen om in de verte te kunnen zien). Te veel om op te noemen. 

De Stichting Help Gambia Helpen, de school en het ziekenhuis zijn u voor alles wat u kunt geven dankbaar!

Graag roepen wij uw hulp in! Hetzij via donaties, hetzij via spullen. Praktisch alles kan worden gebruikt.

Bij het ziekenhuis wonen negentien personeelsleden in erbarmelijke omstandigheden. Ze moeten daar overnachten, omdat ze niet iedere dag de reis van en naar huis kunnen ondernemen. De woonruimtes zijn in zeer slechte staat. Alles is kapot, er is geen sanitair, de muren zijn kapot en beschimmeld, er is geen keuken de daken lekken en er is geen water of stroom. Het volgende project is daarom deze woningen opnieuw op te bouwen en op die manier een zo veilig en goed mogelijk onderkomen te kunnen bieden aan het personeel. Wanneer Annemiek en Gerrit naar Gambia toe gaan, betalen zij dit zelf. Uw donatie wordt goed besteed en er is een goede controle op de besteding van het gedoneerde geld. De stichting heeft Anbi status.  U kunt uw gift van de belasting aftrekken.

De mensen van de stichting werken hard om geld lost te peuteren bij fondsen, proberen giften te krijgen van mensen door het  organiseren van sponsor acties. Daar is een een lange adem voor nodig. Wanneer u een goed idee heeft voor een actie, dan horen wij het graag.

Ik wil deze kleine stichting daar graag bij helpen. Helpt u mee?  In het noorden van Nederland worden regelmatig scholen gesloten, zijn veel verzorgingshuizen die spullen van (overleden) cliënten overhouden, er zijn er zeker oude bloeddrukmeters en brillen over. Ik ben ervan overtuigd dat er  mensen zijn, die begaan zijn met het lot van de kinderen en de vrouwen in Gambia. Ziekenhuizen die spullen afschrijven, denk ook aan het ziekenhuisje in Gambia. Zij kunnen wat hier niet meer modern is, zeker gebruiken. Minthe en ik willen in ieder geval helpen. Graag komen wij langs om een lezing over dit prachtige kleinschalige project te geven en om de stichting te promoten. Vraag ons gerust en we komen langs om u van alles te vertellen over het werk van deze mooie stichting.

Omdat Gambia een echt Afrikaans land is en Gambia een van de allerarmste landen van Afrika, is het moeilijk om vanuit Nederland dingen te regelen en de stichting is daarom verschrikkelijk blij met Mafaal. Zonder zijn betrouwbare hulp ter plekke,  is de stichting nergens. 

Ondanks alle ellende en armoede zijn Gambianen humoristische, lieve, blije en belangstellende mensen, die leven bij de dag.

Het zou ook geweldig zijn wanneer de stichting meer vaste donateurs kon krijgen. Voor tien euro per maand kan de stichting een paar dozen verband naar het ziekenhuis versturen of een doos pennen en schriften naar de school. Met minder zijn ze ook blij. Alle beetjes helpen.

Het streven is om dit jaar (2018) een container met hulpgoederen te verschepen. Een container verzenden kost al snel 1500 euro. Het zou geweldig zijn wanneer de Stichting dit bedrag dit jaar bij elkaar kon krijgen.

Studenten die graag een leerzame stage op een school of ziekenhuis doen. Dit is zeker een goede plek daarvoor! Er staat geen vergoeding tegenover, maar wel veel dankbaarheid. 

Voor meer informatie over de stichting kunt u kijken op www.helpgambiahelpen .nl

 

 

Waardering is fijn!

Er moet nog veel gebeuren

De school annno 2017

Zelf gemaakte bouwstenen

Blije kinderen!

Kinderen op school zonder pen en papier

Hulpgoederen komen aan!

De tafel is oud, maar daar een luxe

Wat zou er in deze dozen zitten?

Mafaal checkt de lijst met goederen

DANK U WEL !!